Naukowe Zeszyty Studenckie

Permanent URI for this community

Naukowe Zeszyty Studenckie to czasopismo pedagogiczne. Główne cele czasopisma to umożliwienie publikowania prac naukowych studentom oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z myślą pedagogiczną. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów uczelni pedagogicznych i nauczycielskich oraz praktyków – nauczycieli, pedagogów i terapeutów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową.

(ang.) Naukowe Zeszyty Studenckie is a pedagogical periodical. The main aim of the periodical is to publish students’ scientific researches as well as to exchange ideas and experience within the field of pedagogy. It is addressed to the young readers, students of pedagogy and for teachers, pedagogues therapists, particularly these who are at the beginning of their professional careers.

Redaktor naczelny: Michał Klichowski
Kontakt:
ul. Szamarzewskiego 89
61-606 Poznań
tel.: +48 61 829 23 31;
e-mail: zeszyty.studenckie@gmail.com
strona www: www.wse.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego