Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1921, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego