Folia Praehistorica Posnaniensia

Permanent URI for this community

Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Instytutu Prahistorii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

(ang.) Folia Praehistorica Posnaniensia is a peer-reviewed yearbook published by the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University since 1984 and edited by a group of recognized international authors. The journal is dedicated to the dissemination of both theoretical and applied scientific research coming from the Institute of Prehistory in Poznań and other academic and research institutions. Folia Praehistorica Posnaniensia publishes synthesizing, theoretical or interdisciplinary articles on prehistoric and medieval archeology of Central Europe as well as oriental and classical archaeology. The journal is distributed to an approximately 150 archaeological and historical institutions across Europe, the United States of America and Canada. The international reception is possible thanks to the summaries of articles and abstracts in English and German.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Kontakt: Redakcja 'FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA', Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prahistorii,
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
tel.:tel. +48 61 8 294 791;
e-mail: ipuam@main.amu.edu.pl
strona www: http://archeo.amu.edu.pl/fpp/
Nazwa wydawcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Prahistorii; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0239-8524
ISBN 978-83-7177-527-7

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego