Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies

Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies (Werkwinkel. Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies / Werkwinkel. Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies). Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianym studiom niderlandzkim i południowoafrykańskim. Publikuje artykuły w języku angielskim, niderlandzkim i afrikaans po tzw. procedurze peer-review (dwóch zewnętrznych anonimowych specjalistów recenzuje zanonimizowany manuskrypt). W strukturze czasopisma są trzy działy: Papers – z naukowymi artykułami badawczymi, Views – z opiniami, polemikami, stanowiskami oraz Reviews – z recenzjami.

Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies (Werkwinkel. Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies / Werkwinkel. Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies). A scientific journal devoted to a broad perspective on Dutch and South African languages, literatures and cultures. Articles are published in English, Dutch and Afrikaans, and the double blind peer review policy (two anonymous external specialists review an anonymous version of a manuscript) is followed. The structure of the journal consists of three parts: Papers – with scientific research articles, Views – with opinions, polemics, points of view and Reviews.

Redaktor naczelny: Jerzy Koch
Kontakt: Werkwinkel
Wydział Anglistyki UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
strona www: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/
Nazwa wydawcy: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, Wydział Anglistyki UAM / Wydawnictwo Naukowe Exemplum
ISSN 1896-3307

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego