Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1922, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego