Rocznik Integracji Europejskiej

Rocznik Integracji Europejskiej
Celem publikowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM czasopisma naukowego „Rocznik Integracji Europejskiej” jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi.

(ang.) Rocznik Integracji Europejskiej
The academic periodical The Yearbook of European Integration (Rocznik integracji europejskiej) is published by the AMU Faculty of Political Science and Journalism in order to provide a forum to present the state of research into the process of European integration. The Yearbook also facilitates the exchange of opinions among individuals dealing with European studies.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Bogdan Koszel
Kontakt: Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
tel.:61-829-21-06, 61-829-21-08;
e-mail: beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
strona www: www.wnpid.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 1899-6256X

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego