Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2011, nr 3-4

Permanent URI for this collection

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego