Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1958, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego