Zeszyt Prawniczy UAM

Zeszyt Prawniczy UAM (poprzednio: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM) to czasopismo prawnicze wydawane jako rocznik. Głównym celem czasopisma jest przedstawienie poglądów młodych naukowców dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów i doktorantów prawa i administracji.

Adam Mickiewicz University Law Journal (formerly: Journal of Student Science Associations, Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University) is a legal periodical which is published once a year. The main aim of the periodical is to exchange ideas and experience between the young scientists on current legal problems. The scope of the periodical is very broad – it covers all branches of law. Periodical is targeted at young readers, students, as well as PhD students of law and administration.

Redaktor naczelna: dr Maria Jędrzejczak
Kontakt: Collegium Iuridicum Novum UAM,
sala W2, al. Niepodległości 53,
61-714 Poznań
e-mail: zeszyt@amu.edu.pl
strona www: http://zeszyt.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN 2720-2526
e-ISSN 2956-2767

Tytuł poprzedni:

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego