Fenomenologia

Informacja dla autorów tekstów do Fenomenologii

Teksty – o objętości nie przekraczającej 40.000 znaków - należy nadsyłać na adres elektroniczny redaktora naczelnego (andrzej@przylebski.com) w postaci plików w formacie Word for Windows: czcionka Times New Roman 12, przypisy TNR 10, u dołu strony, streszczenie (do 200 słów) w języku angielskim oraz słowa kluczowe (do ośmiu) w języku angielskim i polskim).

Nadesłane teksty zostaną poddane procedurze recenzyjnej zgodnej z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tzn.: zostaną zrecenzowane wedle wskazówek formularza recenzyjnego przez 2 niezależnych recenzentów z grona Rady Programowej pisma; recenzje są anonimowe, w tym sensie, że recenzenci nie znają nazwiska autora, a autor – nazwisk recenzentów (tzw. double-blind review process).

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski
<

Rada programowa: A. Bronk (Lublin), P. Dybel (Warszawa), F. Fellmann (Münster), T. Gadacz (Warszawa), C. Głombik (Katowice), A. Gniazdowski (Warszawa), S. Judycki (Lublin), J. Hartman (Kraków), A. Klawiter (Poznań), Z. Krasnodębski (Brema), A. Leder (Warszawa), I. Lorenc (Warszawa), P. Łaciak (Katowice), M. Maciejczak (Warszawa), J. Migasiński (Warszawa), R. Piłat (Warszawa), Th. Rolf (Chemnitz), A. Półtawski (Kraków), J. Sidorek (Warszawa), M.J. Siemek (Warszawa), W. Stróżewski (Kraków), B. Waldenfels (Bochum), A. Węgrzecki (Kraków), R. Wiehl (Heidelberg)<

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego