Biuletyn Historii Wychowania

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UAM Wiesław Jamrożek
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
we współpracy z Zakładem Historii Wychowania, WSE UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel: 061 8292314
e-mail: tangram@amu.edu.pl
Strona internetowa: http://historiawychowania.amu.edu.pl/biuletyn.html
ISSN: 1233-2224

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego