Studia Kulturoznawcze

Studia Kulturoznawcze Czasopismo jest kontynuacją, ukazującej się od 1995 roku serii wydawniczej Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Przedstawia teksty teoretyczne dotyczące problemów współczesnego kulturoznawstwa oraz krótsze analizy przykładów dzieł kultury, a także różne podejścia metodologiczne w badaniach nad kulturą. Celem czasopisma jest inicjowanie dyskusji o roli teorii kultury w analizie codziennych praktyk kulturowych i dzieł artystycznych. Kolejne numery są uporządkowane tematycznie, np. „Wokół dzieciństwa”, „O wstręcie i wstydzie”. Pismo zawiera artykuły naukowe, tłumaczenia, recenzje książek, a także prezentacje projektów studenckich.

Studia Kulturoznawcze A journal continues a series of books that have been published since 1995 by Institute of Cultural Studies at Adam Mickiewicz University. There are theoretical texts on problems of contemporary cultural studies presented as well shorter analyses of art and culture. The journal presents also varied methodological approaches toward cultural researches. The journal aims to initiate a discussion on the functioning of theories of culture in analysis of everyday cultural practices and artworks. Following issues groups articles in thematic blocks, f.e. “On childhood” or “On abjection and shame”. The journal contains articles, translations, book reviews, and presentations of students work.

Redaktor naczelny: Marianna Michałowska
Kontakt: Instytut Kulturoznawstwa UAM, ul. Szamarzewskiego 89A 60-568 Poznań
Tel. Fax.: +48 (61) 829 21 05
e-mail: studiakulturoznawcze@gmail.com
strona www: http://www.studiakulturoznawcze.amu.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN: 2084-2988

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego