Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1990, nr 3-4

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego