Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Czasopismo wydawane jest kwartalnie i znajdują się w nim prace z dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych.

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Law, economy and social review is magazine containing articles from different disciple of science published by academics.

Redaktor naczelny: Mikołaj Kondej
Kontakt: Zakręt 10/1, 60-351 Poznań
e-mail: ppes@wrm.pfop.pl
strona www: http://ppes.wrm.pfop.pl/
Nazwa wydawcy: Wielkopolska Rada Młodzieży
ISSN 2084-0403

Od roku 2015 Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny ukazuje się jako Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia


Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego