Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego (ZNPK) to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe publikowane od 2012 roku jako półrocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów od członków kół naukowych będących zarówno studentami, jak i doktorantami działającymi na wydziałach prawa w kraju i zagranicą. Wydawcą ZNPK jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”.

The Student Journal of Constitutional Law is a student-run forum for the interdisciplinary study of constitutional law, human rights and governance issues. Students Scientific Association of Constitutional Law, which publishes The Journal via electronic media, encourages dialogue about the Constitution within and between diverse communities and hosts monthly symposiums on various legal issues. The Journal comes out half-yearly from November through June, publishes articles by students and Ph.D. candidates and has more than hundred pages per volume. All articles are subjected to a rigorous editorial process designed to sharpen and strengthen substance and tone.

Redaktor naczelny: Marcin Tomczak
Kontakt: Collegium Iuridicum, p. 210, ul. św. Marcin 90, 61 –809 Poznań
e-mail: ppb@amu.edu.pl z dopiskiem „Zeszyty Naukowe”
strona www: http://www.ppb.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”
ISSN 2299-498X

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego