Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM "Refleksje" są recenzowanym półrocznikiem tworzonym przez studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Każdy numer pisma posiada jeden lub dwa tematy przewodnie.

(ang.) Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM "Reflections" is a reviewed biannual journal created by students of the Faculty of Political Science and Journalism at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Every issue of the journal has one or two thematic sections.

Redaktor naczelny: Paweł Antkowiak
Kontakt: Redakcja: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
tel.:tel. +48 61 829 65 08;
e-mail: refleksje@refleksje.edu.pl
strona www: http://refleksje.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
ISSN 2081-8270

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego