Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2011, nr 1

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego