Interdisciplinary Studies in Musicology

Permanent URI for this community

Interdisciplinary Studies in Musicology Od 1991 roku Katedra Muzykologii Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Organizatorzy cyklu konferencji wyszli z założenia, że na nowocześnie definiowany przedmiot badań muzykologicznych musi składać się refleksję wielu dziedzin, gdyż dopiero na przecięciu owych trajektorii myślenia o muzyce, w wyniku interdyscyplinarnego właśnie oglądu, powstaje prawdziwy i przekonujący obraz fenomenu dzieła muzycznego, czy muzyki w ogóle. To przekonanie nie jest współczesnym pomysłem, odwołuje się bowiem do Adlerowskich Hilfsdisziplinen, ale także do całej tradycji uprawiania muzykologii. Dziś, w dobie dominacji myśli ponowoczesnej, to przekonanie nabiera nowego oblicza. W czterech edycjach konferencji w Poznaniu gościli badacze w wielu krajów: Niemiec, Austrii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Rosji, Izraela i Polski, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin nauki o muzyce: historię, estetykę, semiotykę, antropologię kulturową, filozofię, akustykę i psychologię, socjologię. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Katedra Muzykologii UAM podjęła starania, by powołać serię wydawniczą w formie międzynarodowego rocznika muzykologicznego pod nazwą Interdisciplinary Studies in Musicology. Od 1993 roku opublikowano 9 tomów. Wśród członków Komitetu Redakcyjnego znaleźli się wybitni muzykolodzy ze świata: prof. prof. Eero Tarasti (Helsinki), Helen Geyer (Weimar), Reinhardt Strohm (Londyn), Mario Baroni (Bolonia), Karol Berger (Stanford) oraz uczeni polscy: prof. prof. Danuta Jasińska (Poznań), Jan Stęszewski (Warszawa – Poznań), Michał Bristiger (Warszawa) i Ryszard J. Wieczorek (Poznań). Redaktorem naczelnym serii jest Maciej Jabłoński (Poznań). Od 2010 roku ISM wydają wspólnie Poznańskie Wydawnictwo Przyjaciół Nauk oraz Wydawnictwo UAM.

(ang.) Interdisciplinary Studies in Musicology Since 1991, the Chair of Musicology at the Adam Mickiewicza University in Poznań has hosted international conferences known as Interdisciplinary Studies in Musicology. The conference organisers worked on the assumption that the subject matter of musicological studies, to be defined in agreement with current trends, must take in reflection from many fields. Only where such trajectories of musical thought cross, as a result of interdisciplinary scrutiny, does a true and convincing image of a musical work or music in general emerge. This conviction is not a new idea as it refers to the Adlerian concept of Hilfsdisziplinen but also to the whole tradition of practicing musicology. Taking into account the experience from previous conferences and the response of our guests and observers to successive volumes of conference proceedings, we have resolved to start a series of publications in the form of an international musicological yearbook to be called Interdisciplinary Studies in Musicology. We intend to publish first papers delivered at the international conferences and guest papers given by scholars from many European countries, United States and Poland. The Editorial Board of ISM is represented by the eminent scholars: prof. prof. Eero Tarasti (Helsinki), Helen Geyer (Weimar), Reinhardt Strohm (London), Mario Baroni (Bolonia), Karol Berger (Stanford), Danuta Jasińska (Poznań), Jan Stęszewski (Warszawa – Poznań), Michał Bristiger (Warszawa) i Ryszard J. Wieczorek (Poznań). Maciej Jabłoński (Poznań) is a editor – in – chef of the series. Since 1993 we published nine volumes of Interdisciplinary Studies in Musicology, which is now published by the Adam Mickiewicz University Press and the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences.

Redaktor naczelny: Piotr Podlipniak
Kontakt:Instytut Muzykologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. (061) 829 14 00
e-mail: muzykolo@amu.edu.pl
strona www: http://muzykologia.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Instytut Muzykologii, Wydawnictwo Naukowe PTPN
ISSN 1734-2406

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego