Browsing by Author Różowicz, Konrad

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ammar Al-Tabbaa, The Ex Ante and Ex Post Application of the Teckal Criteria for In-house Awards (Uprzednie oraz następcze zastosowanie kryteriów Teckal w ramach zamówień in-house), „European Public Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2016, vol. 11, iss. 3, s. 166–178, DOI: https://doi.org/10.21552/epppl/2016/3/7.Różowicz, Konrad
2015Andrejs Vilks, Anatoly Krivinsh, Prevention of Corruption in Public Procurement: Importance of General Legal Principles (Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych: znaczenie ogólnych zasad prawa), „Jurisprudence (Jurisprudencija)” 2013, iss. 20(1)Różowicz, Konrad
2016Bélgica Pacheco-Blanco, Maria Jose Bastante-Ceca, Green Public Procurement as an Initiative for Sustainable Consumption. An Exploratory Study of Spanish Public Universities (Zielone zamówienia publiczne jako inicjatywa na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Badania rozpoznawcze przeprowadzone w hiszpańskich uniwersytetach publicznych), „Journal of Cleaner Production” 2016, vol. 133Różowicz, Konrad
2016Charakter prawny wyroków wydawanych przez Krajową Izbę OdwoławcząRóżowicz, Konrad
2014Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychRóżowicz, Konrad
2018Charles M. Clarke, The CJEU’s Evolving Interpretation of ‘In-house’ Arrangements under the EU Public Procurement Rules: A Functional or Formal Approach? (Ewoulucja interpretacji TSUE w obszarze porozumień typu in-house w ramach unijnego prawa zamówień publicznych: podejście funkcjo- nalne czy formalne?), „European Public Procurement and Public Private Partnership Law Review” 2015, vol. 10, iss. 2Różowicz, Konrad
2018Dacian C. Dragoş, Aleksandra Horváthová, Addressing Confict of Interests in Public Procurement in the European Union and the Legal Challenges in Romania and Slovakia (Rozwiązywanie konfiktów interesów w unijnym prawie zamówień publicznych i jako wyzwanie prawne w Rumunii i na Słowacji), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 3, s. 266–280, DOI: 10.21552/epppl/2017/3/9.Różowicz, Konrad
2018Deividas Soloveičik, Karolis Šimanskis, The Evolving Concept of „Conflictof Interests” in the EU Public Procurement Law (Ewoluująca koncepcja „konfliktu interesów” unijnym prawie zamówień publicznych), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 2, s. 112–131, DOI: https://doi.org/10.21552/epppl/2017/2/6Różowicz, Konrad
2016Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. III CZP 111/15Różowicz, Konrad
2015Kedar Uttam, Caroline Le Lann Roos, Competitive Dialogue Procedure for Sustainable Public Procurement (Procedura dialogu konkurencyjnego jako mechanizm wspierający zrównoważone zamówienia publiczne), „Journal of Cleaner Production” 2015, vol. 86Różowicz, Konrad
2015Laverne Jacobs, From Rawls to Habermas: Toward a Theory of Grounded Impartiality in Canadian Administrative Law (Od Rawlsa do Habermasa: ku teorii uzasadnionej bezstronności w kanadyjskim prawie administracyjnym), „Osgoode Hall Law Journal” 2014, vol. 51, no. 2Różowicz, Konrad
2018Manuel Zimmermann, Economic Efficiency and the Division of LargeProcurement Contracts Into Lots: An Analysis (Analiza efektywności ekonomicznej podziału zamówień na części), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 4, s. 422–436, DOI: 10.21552/epppl/2017/4/8.Różowicz, Konrad
2020Maria João Mimoso, Maria do Rosário Anjos, Administrative arbitration in public procurement: A look at Portuguese law (Arbitraż administracyjny w zamówieniach publicznych: rozwiązania portugalskie), „Juridical Tribune” („Tribuna Juridica”) vol. 9(1), MarcRóżowicz, Konrad
2018Martin Trybus, Marta Andrecka, Favouring Small and Medium Sized Enterprises with Directive 2014/24/EU? (Czy regulacje dyrektywy 2014/24 UE faworyzują małe i średnie przedsiębiorstwa?), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 3, s. 224–238, DOI: https://doi.org/10.21552/epppl/2017/3/6Różowicz, Konrad
2015Miguel Blay, The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation (Strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych na rzecz wspierania innowacji), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2014, vol. 9, iss. 1Różowicz, Konrad
2016Partnerstwo innowacyjne – komentarz do artykułu 31 Dyrektywy 2014/24/UERóżowicz, Konrad
2015Per Molander, Public Procurement in the European Union: The Case for National Threshold (Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej: kwestia wysokości krajowych progów bagatelności), „Journal of Public Procurement” 2014, vol. 14, iss. 2Różowicz, Konrad
2013Problematyka pojęcia „otuliny” w polskim systemie prawnymRóżowicz, Konrad
2018przeg_pism_Raquel Carvalho, The Remedy of Ineffectiveness: Reform Perspectives (Sankcja uznania umowy za nieskuteczną: perspektywy zmian), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 4Różowicz, Konrad
2015Victoria Nourse, Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History (Podstawy wykładni prawa: rekonstrukcja intencji ustawodawcy oraz historii uchwalenia aktu normatywnego), „Boston College Law Review” 2014, vol. 55, iss. 5Różowicz, Konrad