Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10026
Title: Filozofia-polityka-zmienianie świata (francuski heglizm: między pracą tekstualną a propagandą polityczną)
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: filozofia i polityka
zaangażowanie polityczne
propaganda polityczna
heglizm
nietzscheanizm
filozofia francuska
powojenna filozofia
Michel Foucault
Alexandre Kojeve
Georges Bataille
Gilles Deleuze
G. W. F. Hegel
Fryderyk Nietzsche
mistrzowie myślenia
Leo Strauss
debata Strauss-Kojeve
tekstualizm
wspólnotowość
komunitaryzm
interpretowanie świata
zmienianie świata
francuski marksizm
przemoc
historia
prawa historii
rządy filozofów
mędrcy-filozofowie
Platon
Fenomenologia ducha
myślenie i działanie
praxis
Issue Date: 1998
Citation: W: Tadeusz Buksiński (red.), "Idee filozoficzne w polityce", WN IF UAM, Poznań, 1998, ss. 193-212.
Abstract: Doskonałym materiałem do dyskusji na temat relacji między filozofią a polityką mogą być francuskie odczytania Hegla, a postać Alexandre'a Kojève'a jest dla moich rozważań poświęconych zmianom sposobu myślenia o filozofii (i filozofie)w powojennej myśli francuskiej wprost kluczowa. Dzieje się tak z kilku powodów: po pierwsze i najważniejsze, uważam, iż jego wpływ na tę myśl — między innymi przez wieloletnie seminaria heglowskie prowadzone z najważniejszymi filozofami tego okresu (a opublikowane w roku 1947 poprzez Raymonda Queneau) i przez liczne teksty rozproszone — jest nie do przecenienia. Kojève intelektualnie dał Francji to, czego najbardziej potrzebowała ona w burzliwym okresie przedwojennym i w pierwszych latach po zakończeniu wojny: zaprezentował heroiczną, antropologiczną, ateistyczną i współczesną wersję filozofii Hegla na podstawie Fenomenologii ducha. Czytany przezeń Hegel odzywał się do słuchaczy magicznych wykładów (a zwróćmy uwagę na plejadę nazwisk ich uczestników: Raymond Aron, Georges Bataille, Alexandre Koyre, Raymond Queneau, Pierre Klossowski, Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty czy Eric Weill) głosem zdumiewająco aktualnym, potężnym i wzywającym do działania. Przed wojną docierające do garstki wybranych wykłady propagujące polityczną aktywność filozofii mogły brzmieć nieco przedwcześnie; gdy zostały opublikowane po wojnie, a więc po okresie narodowej klęski, Vichy, kolaboracji i Rèsistance, wraz z licznymi tekstami towarzyszącymi, trafiły na niezwykle podatny grunt.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10026
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Zmienianie_swiata.pdf536.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons