Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10048
Title: Historia komedii rzymskiej
Authors: Skwara, Ewa
Keywords: Teatr antyczny
komedia
Plaut
aktor
palliata
kostium
Terencjusz
Issue Date: 2001
Publisher: Proszynski i S-ka
Citation: Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Pruszyński i S-ka, 2001, s. 269
Abstract: Monografia poświęcona teatrowi i komedii rzymskiej stara się zaprezentować teatr nie tylko z punktu widzenia filologa, a więc od strony tekstu, ale spojrzeć na zachowane sztuki jako na źródło wiedzy o scenicznej realizacji. Książka jest wynikiem prac prowadzonych przez filologów, archeologów i historyków sztuki. Należy jednak podkreślić, że choć stanowi syntezę dotychczasowych zdobyczy nauki światowej w tej dziedzinie, to znaczącą rolę odegrały badania własne autorki, prowadzone głównie nad palliatą, jej sceniczną realizacją i szeroko pojętymi teatraliami. Monografia powstała nie tylko z myślą o zaspokojeniu potrzeb dydaktyki uniwersyteckiej, ale także z nadzieją, że może się stać kompendium dla badaczy i specjalistów zajmujących się teatrem oraz stanowić źródło informacji o komedii rzymskiej dla każdego humanisty. Książka składa się z siedmiu podstawowych działów. Każdy z nich szczegółowo omawia problemy związane z rozwojem gatunków scenicznych w Rzymie: odmiany komedii (Quid?), autorów (Quis?), ówczesnego odbiorcę (Cur?), teatry i sceny (Ubi?), czas przedstawień teatralnych (Quando?), a dwa ostatnie rozdziały poświęcone są: maskom, kostiumom, rekwizytom, maszynerii scenicznej, muzyce (Quomodo?), a także aktorom i wszystkim ludziom teatru, którzy uczestniczyli w tworzeniu przedstawienia (Quibus auxiliis?). Tekst opatrzono licznymi tabelami i wykresami, których zadaniem jest pomóc w znalezieniu potrzebnych informacji. Ilustracje zaś, które wypełniają głównie drugą część książki, stanowią niezbędne uzupełnienie omawianych zagadnień.
Sponsorship: Wykonano w ramach projektu badawczego nr 1 HO 1 C 072 14.Publikacja została dofinansowana z funduszu Komitetu Badań Naukowych.
Description: SPIS TREŚCI I. QUID? – CO? czyli odmiany komedii I. 1. FESCENNINY NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER JĘZYK I METRUM I. 2. TAŃCE ETRUSKIE CZAS CHARAKTER I. 3. SATURA NAZWA CZAS CHARAKTER INSCENIZACJA JĘZYK I METRUM I. 4. FLYAKI NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER INSCENIZACJA AUTORZY I. 5. ATELLANA NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER Maski w atellanie INSCENIZACJA JĘZYK I METRUM I. 6. PALLIATA NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER Typy rodzinne Typy zawodowe INSCENIZACJA JĘZYK I METRUM I. 7. TOGATA NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER – RÓŻNICE MIĘDZY PALLIATĄ I TOGATĄ INSCENIZACJA JĘZYK I METRUM I. 8. MIM NAZWA CZAS TEMATYKA CHARAKTER INSCENIZACJA I. 9. INNE FORMY TEATRALNE TRAGEDIA PANTOMIMA PYRRHICKIE TAŃCE II. QUIS? – KTO? czyli przedstawiciele różnych odmian komedii II. 1. PALLIATA II. 1. 1. LIWIUSZ ANDRONIK CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ II. 1. 2. NEWIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ II. 1. 3. PLAUT CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ II. 1. 4. ENNIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ STAN ZACHOWANIA TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ II. 1. 5. TRABEA II. 1. 6. ATYLIUSZ II. 1. 7. LICYNIUSZ IMBREX II. 1. 8. AKWILIUSZ II. 1. 9. JUWENCJUSZ II. 1. 10 STACJUSZ CECYLIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 1. 11. LUSCJUSZ Z LANUWIUM CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ STAN ZACHOWANIA II. 1. 12. TERENCJUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ II. 1. 13. TURPILIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 1. 14. FUNDANIUSZ II. 2. TOGATA II. 2. 1. TYTYNIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 2. 2. AFRANIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 2. 3. KWINKCJUSZ ATTA CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 2. 4. MELISSUS CURRICULUM VITAE II. 3. ATELLANA II. 3. 1. POMPONIUSZ Z BONONII CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 3. 2. NOWIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 4. MIM II. 4. 1. LABERIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 4. 2. PUBLILIUSZ SYRYJCZYK CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 4. 3. MATIUSZ CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ JĘZYK, STYL I SYSTEMY METRYCZNE STAN ZACHOWANIA II. 4. 4. KATULLUS CURRICULUM VITAE TWÓRCZOŚĆ II. 5. "QUEROLUS" III. CUR? – DLACZEGO? czyli przyczyny organizacji widowisk III. 1. HOMO SPECTATOR PUBLICZNOŚĆ PLAUTA Na widowni Przekrój społeczny i poziom intelektualny publiczności PUBLICZNOŚĆ TERENCJUSZA ZA CICERONA I ZA AUGUSTA CZASY CESARSTWA IV. QUANDO? – KIEDY? czyli czas wystawiania spektakli IV. 1. ŚWIĘTA POŁĄCZONE Z LUDI SCAENICI LUDI ROMANI LUDI FLORALES LUDI PLEBEI LUDI APOLLINARES LUDI MEGALENSES LUDI CERIALES INSTAURATIO INNE OKAZJE IV. 2. PORA DNIA V. UBI? – GDZIE? czyli o teatrach i innych miejscach wystawień V. 1. TEATRY V. 1. 1.TEATR PROWIZORYCZNY Scena Drzwi I wejścia boczne Periaktoi Angiportum V. 1. 2. TEATRY DREWNIANE Teatr Skaurusa Teatr Kuriona V. 1. 3. TEATRY KAMIENNE Teatr Pompejusza Teatr Balbusa Teatr Marcellusa V. 1. 4. TEATR WITRUWIUSZA Problem akustyki V. 2. MODEL TEATRU RZYMSKIEGO V. 2. 1. BUDYNEK SCENICZNY - SCAENA V. 2. 2. KURTYNA I ZASŁONA - AULAEUM i SIPARIUM V. 2. 3. WIDOWNIA - CAVEA V. 2. 4. MASZYNERIA TEATRALNA Enkyklema Deus ex machina Schody Charona VI. QUOMODO? – JAK? czyli jak wystawiano palliatę VI. 1. MASKA VI. 1. 1. PALLIATA W MASCE CZY BEZ MASKI VI. 1. 2. PRZEGLĄD MASEK Maski starych mężczyzn Maski młodych mężczyzn Maski niewolników Maski kobiet – starych Maski kobiet – młodych VI. 1. 3. PERUKA VI. 2. KOSTIUM VI. 2. 1. UBRANIE VI. 2. 2. OBUWIE VI. 2. 3. NAKRYCIE GŁOWY VI. 2. 4. PRZEGLĄD KOSTIUMÓW GŁÓWNYCH POSTACI PALLIATY Typy rodzinne Typy zawodowe VI. 2. 5. KOD KOSTIUMÓW VI. 2. 6. KOD KOLORÓW VI. 2. 7. KOD REKWIZYTÓW - ATRYBUTÓW VI. 3. REKWIZYTY VI. 4. SZTUKA AKTORSKA VI. 4. 1. RUCH SCENICZNY - KINEMATEZA VI. 4. 2. GESTY Przegląd gestów stosowanych w komediach Terencjusza VI. 4. 3. GŁOS VI. 4. 4. SZTUKA AKTORSKA A MODA VI. 4. 5. EMPLOIS VI. 4. 6. ROLE PODWÓJNE VI. 5. MUZYKA DIVERBIA I CANTICA VI. 5. 1. PARTIA WOKALNA Kto śpiewał cantica VI. 5. 2. PARTIA INSTRUMANTALNA Instrumenty Aulos - tibia VII. QUIBUS AUXILIIS – Z CZYJĄ POMOCĄ? czyli ludzie teatru VII. 1. OD NAPISANIA DO WYSTAWIENIA VII. 2. AKTOR COLLEGIUM POETARUM DOMINUS GREGIS NAJWIĘKSI AKTORZY Ambiwiusz Turpion Publiliusz Pellion Ezop Roscjusz VII. 3. PERSONEL TEATRALNY CHORAGUS KONDUKTOR KONKWESTOR RECENZENT INDEX METRORUM INDEX TABELLARUM INDEX IMAGINUM INDEX NOMINUM INDEX RERUM
URI: http://hdl.handle.net/10593/10048
ISBN: 83-7255-063-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
str.169-269.pdf40.87 MBAdobe PDFView/Open
str.132-168.pdf42.09 MBAdobe PDFView/Open
str.48-131.pdf39.11 MBAdobe PDFView/Open
str.1-47.pdf47.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.