Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10292
Title: Fenomen Nowej Kobiety w polskiej literaturze, prasie kobiecej i publicystyce literackiej przed rokiem 1939 (z uwzględnieniem kontekstów angielskich)
Other Titles: The New Woman phenomenon in Polish literature, women’s magazines and critical literary journalism before 1939 (in reference to English contexts)
Authors: Wiatrzyk-Iwaniec, Marta
Advisor: Kraskowska, Ewa. Promotor
Keywords: Literatura kobieca
Woman’s literature
Kobieta w literaturze polskiej i angielskiej
The woman in Polish and English literature
Nowa Kobieta
New Woman
Dwudziestolecie międzywojenne
Interwar period
Issue Date: 13-Mar-2014
Abstract: Głównym tematem niniejszej pracy jest rekonstrukcja figury Nowej Kobiety w polskiej literaturze i prasie przed rokiem 1939 (z uwzględnieniem kontekstów angielskich). Przełom wieku XIX i XX charakteryzował się gigantycznymi przemianami społeczno-emancypacyjnymi,politycznymi, obyczajowymi, w wyniku których pojawiły się nowe projekty kobiecości, a wśród nich właśnie Nowa Kobieta. Stanęła ona w opozycji do wzorca anielskiej kobiety, która charakteryzowała się uległością, biernością, posłuszeństwem, podczas gdy Nowa Kobieta była figurą rebeliancką, buntowniczą wobec zastanych norm i wartości.Rozprawa składa się z czterech części: pierwsza z nich jest poświęcona próbie zdefiniowania konstruktu Nowej Kobiety w oparciu o pisarstwo anglosaskie. W części drugiej badana jest obecność Nowej Kobiety w polskich czasopismach kobiecych oraz recepcja Nowej Kobiety w tekstach krytycznoliterackich. Trzecia i czwarta część poświęcone są analizie i interpretacji wybranych utworów, w których pojawiły się wątki, motywy,tematy nowokobiece oraz sama figura Nowej Kobiety. Wspomniane w tytule pracy uwzględnienie kontekstów angielskich polega na komparatystycznym zestawieniu utworów z literatury angielskiej spod znaku Nowej Kobiety i odniesieniu ich do pisarstwa polskiego.
The aim of this PhD dissertation is a reconstruction of the New Woman figure in Polish literature and press that appeared before 1939 in reference to English writings. The transition from the 19th century into the 20th century was characterized by the great social, political and moral upheaval in Polish culture, which resulted in new models and projects of femininity. One of them was the New Woman who stood in opposition to the angel in the house. The former was perceived as rebellious whereas the latter was seen as submissive and obedient. My dissertation is composed of four parts. The first one is devoted to the definition of the New Woman on the basis of English writings. In the second part of my dissertation I examine the presence of the New Woman figure in Polish press addressed to women and the way it was acknowledged by the critical world. The last two parts of my thesis focus on the representation of the New Woman figure, motives, themes and problems in Polish literature. According to the title of the dissertation, English New Woman novels are discussed in the paper and serve as a reference to Polish writings.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/10292
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cała praca doktorska do repozytorium.pdf
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.