Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10362
Title: Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów, Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki 2011, ss. 228
Authors: Nowakowski, Andrzej
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 373-377.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10362
DOI: 10.14746/b.2012.16.17
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2012, nr 16 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrzej_Nowakowski_RECENZJE_373-377.pdf115.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.