Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10486
Title: Wokół Paula de Mana - europejskie pytania o słowa jako czyny
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Paul de Man
sprawa Paula de Mana
rewolucja
przemoc
nazizm
dekonstrukcja
dekonstrukcjonizm
Jacques Derrida
dekonstruktywizm
zaangażowanie polityczne
propaganda polityczna
sprawa de Mana
Geoffrey Hartman
teoria
teoria literatury
sprawa Heideggera
antysemityzm
człowiek czynu
Ideologia estetyczna
retoryka
Issue Date: 1999
Citation: W: Marek Kwiek, Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1999. ss. 233-265.
Abstract: "Sprawa Heideggera" i "sprawa de Mana". Nie jest łatwo wymieniać jednym tchem dwóch affaires, Heideggera i de Mana, bowiem pierwotnie zrodziły się one w innych kulturach (dyskusje wokół Heideggera w USA uważam bowiem za importowane z Francji, przeszczepione na daleki i obcy grunt). Pytania aktualne i ważne we Francji nie muszą budzić (i często nie budzą) żadnego oddźwięku w Ameryce; nie istnieje wspólna matryca ważnych kwestii i trudnych pytań dla obydwu stron Atlantyku. A jednak można znaleźć taki wspólny horyzont, w którym obie dyskusje można traktować poniekąd zbiorczo, w którym obie dyskusje wzajemnie się oświetlają i prezentują się jako spory o autowizerunek filozofa w kulturze. Z moje perspektywy dotyczą one dokładnie tych samych problemów. Oczywiście toczą się one w odmiennym słowniku, wśród innych kwestii, korzystając z innych strategii i w innych celach. Gdyby trzymać się tradycyjnych podziałów dyscyplinarnych, to przecież toczą się one w zupełnie (tradycyjnie) innych dziedzinach - w teorii literatury (prawda, że podszytej filozofią) i w filozofii samej. A jednak mamy nadzieję, że w trakcie prezentowanych tu refleksji ujawni się daleko idąca zbieżność obydwu „spraw”: pytania o de Mana zostaną tu zrekontekstualizowane jako pytania o „rewolucję intelektualną” i o europejskiego „człowieka czynu”. Można by wstępnie powiedzieć tak: zupełnie inne były lokalne potrzeby we Francji i w USA pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy obie sprawy przybierały najbardziej dramatyczny obrót, inni byli zmagający się ze sobą przeciwnicy, inny był kontekst zmagań. A jednak chodziło o to samo. W obydwu przypadkach byliśmy świadkami krótkiego spięcia, wybuchu refleksji o wielkiej intensywności i w bardzo wysokim, emocjonalnym rejestrze, który spolaryzował dużą część przedstawicieli obydwu dyscyplin.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10486
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Paul_De_Man.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons