Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10575
Title: Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej
Authors: Bociański, Norbert
Keywords: Chiny
hierarchia społeczna
Wojny opiumowe
Powstanie tajpingów
Powstanie bokserów
Chińska rodzina
China
Social hierarchy
Opium Wars
The Taiping Rebellion
The Boxer Rebellion
Chinese family
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1 s. 4-20
Abstract: Artykuł stara się przybliżyć czytelnikowi losy Imperium Chińskiego w XIX i na początkach XX wieku. W szczególności skupia się na sytuacji społecznej i politycznej panującej w ówczesnych Chinach. Zwraca uwagę między innymi na takie kwestie jak rodzina, hierarchia społeczna, obyczaje. Uwzględnia ekspansję mocarstw w Chinach i związane z nią dla tego kraju konsekwencje. Artykuł przedstawia również postawy wybitnych chińskich i międzynarodowych osobowości, które wpłynęły na wymienione wyżej wydarzenia.
The article tries to approach a history of Chinese Empire in 19th and at the beginning of 20th century. Particularly in concentrates in the social and political situation which were existed in China in that time. It focuses its attention on matters like: family, social hierarchy or customs. It takes into consideration world-power expansion in china. The article also presents the attitudes of great chinese and international personalites. They influenced on historical events above mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10575
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bociański Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.