Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10593
Title: Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa
Authors: Schroeder, Grzegorz
Messyasz, Beata
Łęska, Bogusława
Fabrowska, Joanna
Pikosz, Marta
Rybak, Andrzej
Keywords: glony
biomasa
biopaliwo
przemysł
makroglony
mikroglony
algae
freshwater Ulva
plecha
freshwater Enteromorpha
Issue Date: 2013
Citation: Przemysł Chemiczny, 92(7), s. 1001-1004.
Abstract: Wykorzystując doniesienia literaturowe oraz wyniki badań własnych, przedstawiono występowanie, budowę chemiczną i morfologiczną alg słodkowodnych występujących także na terenie Polski oraz zastosowanie ich biomasy jako cennego surowca dla różnych gałęzi przemysłu i rolnictwa. Z powodu braku w Polsce systemu wykorzystywania biomasy alg do celów przemysłowych i rolniczych, zagospodarowanie tych surowców powstających na dużą skalę w zbiornikach wodnych stanowi duże wyzwanie i jest istotnym elementem gospodarki zrównoważonego rozwoju.
Sponsorship: Praca sfinansowana ze środków grantu PBS 1/A1/2/2012: „Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków” przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10593
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schroeder et al. 2013_PC.pdf305.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.