Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1063
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSierpowski, Stanisław. Promotor-
dc.contributor.authorBątkiewicz, Edyta-
dc.date.accessioned2011-06-09T07:35:14Z-
dc.date.available2011-06-09T07:35:14Z-
dc.date.issued2011-06-09T07:35:14Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1063-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historiipl_PL
dc.description.abstractPraca doktorska pt. Tytus Działyński (1796-1861) Polityk. Społecznik. Twórca kultury, ma na celu przedstawienie wszechstronnej aktywności jednego z wybitniejszych Wielkopolan XIX wieku. Tytus Działyński najbardziej znany jest jako założyciel jednej z najcenniejszych bibliotek w Polsce – Biblioteki Kórnickiej. Ponadto Tytus Działyński był politykiem posłującym na sejmy do Berlina oraz członkiem wielu organizacji XIX – wiecznego Poznania np. Bazar lub Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Walczył również w powstaniu listopadowym 1830 roku.Praca ma cztery rozdziały. Najpierw opisano jego dzieciństwo i młodość oraz edukację. Przedstawiono także okoliczności, w jakich kształtowało się jego zamiłowanie do starych ksiąg i dokumentów związanych z historią Polski, zwłaszcza historią XVI wieku. Kolejny rozdział został poświęcony sprawom rodzinnym i życiu codziennemu, opisano różne aspekty życia codziennego, takie jak ubiór, pożywienie, życie towarzyskie. Natomiast w rozdziale trzecim opisano jego szeroką działalność publiczną, jako polityka i społecznika, przedstawiono też jego powstańcze losy. Czwarty rozdział poświęcono jego działalności bibliotecznej, m.in.: jakie i ile książek kupował oraz jego działalności jako edytora źródeł do historii Polski. Pracę zamyka opis przebudowy kórnickiego zamku, w którym Tytus Działyński umieścił swoją bibliotekę oraz muzeum narodowych pamiątek.pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the doctoral thesis whose title is “Tytus Działyński (1796-1861). The politician. The community worker. The creator of culture”, is to present the thorough initiatives of one of the most eminent inhabitants of Great Poland of the 19th century. Tytus Działyński is best known as a founder of one of the most treasured libraries in Poland - The Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences. Moreover, he was a politician to the Parliament in Berlin and a member of many organizations in the Poznań of the 19th century, e.g. Bazar or Poznań Society of Friends of Learning. He also fought in the November Uprising in 1830. The thesis is comprised of four chapters. First, it describes Tytus’ childhood, his teenage years and education. It also depicts the circumstances in which he had been developing his love to old books and documents connected with Polish history, especially the history of the 16th century. The following chapter is devoted to family matters, everyday life and many different apsects of it, such as clothing, food and social life. The third chapter, however, presents his broad public activity as a politician and a community worker. It also focuses on the times when Tytus was an insurgent. The subsequent chapter discusses his activity in the library, e.i. what kind of and how many books he was buying. The fourth chapter also informs about Tytus as an editor of Polish history’s sources. The thesis concludes with the description of the Kórnik’s castle alteration in which Tytus Działyński placed his library and the museum of national mementoes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectTytus Działyńskipl_PL
dc.subjectWielkopolskapl_PL
dc.subjectGreat Polandpl_PL
dc.subjectBiblioteka Kórnickapl_PL
dc.subjectLibrary in Kornikpl_PL
dc.titleTytus Działyński (1796-1861). Polityk. Społecznik. Twórca kultury.pl_PL
dc.title.alternativeTytus Działyński (1796-1861). Politician. The community worker. The creator of culture.pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca_doktorska_Edyta_Bątkiewicz.pdf33.54 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.