Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10840
Title: Rozkład przestrzenny temperatury i wilgotności względnej powietrza na wybranym fragmencie zlewni Różanego Potoku
Authors: Cyrulewski, Krzysztof
Suwała, Katarzyna
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008, s. 43-52
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 59;
Abstract: Przedmiotem badañ przeprowadzonych na wybranym fragmencie obszaru zlewni Różanego Potoku była analiza rozkładu przestrzennego temperatury i wilgotności względnej powietrza w godzinach okołopołudniowych. Rezultaty wykonanych pomiarów patrolowych porównano z danymi uzyskanymi z automatycznej stacji meteorologicznej zlokalizowanej na dachu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Wyniki badań, które zostały przeprowadzone 15 marca 2008 r.,mają charakter wstępny i stanowią podstawę do dalszych prac badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10840
ISBN: 978-83-706357-0-1
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cyrulewski_Suwala.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.