Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10850
Title: Zmienność rzeźby terenu w strefie brzegowej na wybranym odcinku Mierzei Łebskiej w latach 2001-2007
Authors: Królewicz, Sławomir
Kaczmarek, Lech
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008, s. 105-120
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 59;
Abstract: Niniejsza praca zawiera charakterystykę ilościową zmienności rzeźby terenu w strefie brzegowej. W latach 2001–2007 na odcinku 250 m strefy brzegowej Mierzei Łebskiej, obejmującym obszar plaży i wału wydmowego, prowadzono pomiary wysokościowe metodą tachimetrii, wykorzystując urządzenie firmy TOPCON GTS 229. Na podstawie danych z pomiarów geodezyjnych stworzono cyfrowe modele terenu. Opierając się na nich, wykonano obliczenia ubytku, dostawy, bilansu i transportu piasku poprzez porównanie wartości rzędnych dla wszystkich możliwych okresów – jednorocznych i wieloletnich (01–04, 01–04, 01–05, 01–06, 01–07, 04–05, 04–06, 04–07, 05–06, 05–07 i 06–07). Średnio w okresach jednorocznych transport objął około 13,3% kubatury powierzchni badawczej, czyli trzy razy więcej niż wynika to z pracy MISZALSKIEGO (1973), analizujacego przede wszystkim duże formy wydmowe. Maksymalnie w okresie jednorocznym, 2004–2005, przemieszczeniu uległo ponad 14,5 tys. m3 piasku na obszarze 2,38 ha, co stanowiło około 20% kubatury powierzchni badawczej. Średnia wartość transportu dla powierzchni 1 m2 zmieniała się od 0,31 m3 w okresie 06–07 do 0,67 m3 w okresie 04–06. Średni bilans ubytku i dostawy dla powierzchni 1m2 zmieniały się odpowiednio od –0,38 m3 w okresie 04–06 do +0,05 m3 w okresie 06–07.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10850
ISBN: 978-83-706357-0-1
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krolewicz_Kaczmarek.pdf217.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.