Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBednorz, Ewa-
dc.date.accessioned2014-05-26T08:24:41Z-
dc.date.available2014-05-26T08:24:41Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationBadania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 7-13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7063-496-4-
dc.identifier.issn0067-2807-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10856-
dc.description.abstractCelem opracowania jest ustalenie wpływu czterech makroskalowych typów cyrkulacji, wyróżnionych nad obszarem Euroatlantyckim, na liczbę dni z pokrywą śnieżną w Polsce Północno-Zachodniej. Największy wpływ na śnieżność zim na badanym obszarze ma Oscylacja Północnoatlantycka (NAO). Korelacja liczby dni z pokrywa śnieżną z indeksem NAO jest najistotniejsza w styczniu i wynosi od –0,83 nad Bałtykiem do –0,65 na południowym wschodzie. Drugim najważniejszym typem cyrkulacji jest typ Wschodnioatlantycki (EA). Korelacja liczby dni z pokrywa śnieżną z indeksem EA jest największa na Pojezierzu Pomorskim (do –0,48 w styczniu) i na południowym wschodzie (do –0,44 w lutym). Na początku i na końcu zimy zaznacza się wpływ typu East Atlantic/Western Russia (EA/WR), który jest negatywnie skorelowany z występowaniem pokrywy śnieżnej. Istotny statystycznie związek występuje w północnej części badanego obszaru (Pobrzeże Bałtyku, Pojezierze Pomorskie i część Niziny Wielkopolskiej). Skandynawski typ cyrkulacji nie wpływa istotnie na pojawianie się pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Naukpl_PL
dc.relation.ispartofseriesSeria A - Geografia Fizyczna, Tom 57;-
dc.titleWpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce Północo-Zachodniejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.description.tome57pl_PL
dc.description.pageof7pl_PL
dc.description.pageto13pl_PL
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednorz.pdf183.67 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.