Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10858
Title: Geneza zbiorników akumulacji biogenicznej koło Brodów na Wysoczyźnie Lubskiej w świetle badań morfologicznych i litologicznych
Authors: Głowacki, Michał
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 21-34
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 57;
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki morfologicznej i litologicznej zbiorników akumulacji biogenicznej koło Brodów w południowo-zachodniej Wielkopolsce. W tym celu wykonano szereg wierceń geologicznych, a także pobrano rdzeń osadów do analiz fizykochemicznych. Wyniki badań ujęto w tekście. W dalszej części podjęto próbę ustalenia wieku i tempa sedymentacji osadów biogenicznych oraz omówiono zagadnienie genezy analizowanych zbiorników.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10858
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glowacki.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.