Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/10862
Title: Propozycja modyfikacji metody wykreślania okresu wilgotnego, 'humidowego', w "diagramie klimatycznym Gaussena-Waltera"
Authors: Łukasiewicz, Szymon
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 95-99
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, tom57;
Abstract: W artykule zaproponowano zmianę proporcji w diagramie klimatycznym Gaussena-Waltera: przyjęto, że 10 C odpowiada 40 mm opadu, zamiast dotychczas stosowanej skali na osi OY, wg której jednostka 10 C równała się 20 mm opadu. Zaproponowano też, zgodnie z klasyfikacją Iwanowa, zmianę graficznego zaznaczania okresu ,perhumidowego’.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10862
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasiewicz.pdf250.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.