Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/10864
Title: Oszacowania dolne dla współczynników Dirichleta odwrotności funkcji z wybranych podklas klasy Selberga
Other Titles: Lower bounds of Dirichlet coefficients of inverses of functions from cosen subclasses of the Selberg class
Authors: Gierszewski, Karol
Advisor: Kaczorowski, Jerzy
Keywords: Klasa Selberga
The Selberg class
twierdzenia typu Ω
Ω theorems
Issue Date: 27-May-2014
Abstract: Pierwsza część rozprawy przedstawia dowód przedłużenia analitycznego i równania funkcyjnego dla funkcji m(F, w). Jest to wspólne uogólnienie wcześniejszych twierdzeń udowodnionych przez K. Bartz i A. Łydki, na przypadek, gdy funkcja F należy do klasy SΓ, będącej podzbiorem klasy Selberga. Główna cześć rozprawy przedstawia dowody twierdzeń typu Ω dla funkcji sumacyjnej uogólnionej funkcji Möbiusa krzywej eliptycznej wymiernej.
The first part of the dissertation presents the proof of the analytical continuation and the functional equation for the function m(F, w). This is a joint generalisation of previous theorems proven by K. Bartz and A. Łydka, to the case, when the funkction F belongs to the class SΓ, being a subset of the Selberg class. The main part of the dissertation presents proofs of Ω theorems for the summatory function of the generalized Möbius function of an elliptic curve defined over rational numbers.
Description: Wydział Matematyki i Informatyki: Zakład Algebry i Teorii Liczb
URI: http://hdl.handle.net/10593/10864
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2017 /dostęp otwarty/
Doktoraty (WMiI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karol-Gierszewski-PhD.pdf791.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.