Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10909
Title: Media publiczne w Polsce a popularyzacja wiedzy o języku polskim
Other Titles: Public media and the diffusion and divulgation of the knowledge of the Polish language
Authors: Grzelka, Monika
Kula, Agnieszka
Keywords: polityka językowa
poprawność językowa
popularyzacja
świadomość językowa
media publiczne
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne" i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 19, z. 1, 2012, s. 9-19.
Abstract: Ustawowym zadaniem mediów publicznych jest popularyzacja wiedzy o języku polskim – autorki przeanalizowały zróżnicowane aspekty, wpływające na skuteczność realizacji przez media tego zobowiązania. Oglądowi poddane zostały podstawowe zadania i powinności zawodu dziennikarskiego, wynikające w dużej mierze ze społecznego odbioru tej profesji oraz ujawniające się w kontekście badań nad autorytetami językowymi współczesnych Polaków. Następnie autorki przyjrzały się działaniom ogólnopolskich rozgłośni w zakresie praktycznej realizacji zadania zapisanego w art. 21 ust. 1a pkt. 8 Ustawy o radiofonii i telewizji (popularyzacja wiedzy o języku polskim). Druga część tekstu, o charakterze postulatywnym, wynika z analizy dostępnych w mediach działań popularyzujących wiedzę o polszczyźnie i z przekonania o konieczności ich rozszerzenia poza stricte poprawnościowej konteksty.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10909
ISBN: 978-83-61573-46-3
978-837654-147-1
ISSN: 1233-8672
Appears in Collections:Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19 z. 2, 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 Grzelka Kula.pdf314 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.