Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10910
Title: Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej
Other Titles: Onomastic element in Polish sports terminology
Authors: Nowowiejski, Bogusław
Keywords: język polski
nazwy własne
słownictwo sportowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 19, z. 2, 2012, s. 21-30.
Abstract: Polskie słownictwo sportowe tworzą elementy leksykalne różnego pochodzenia, w tym obcego. Dość istotną jego cząstkę stanowią wyrazy i wyrażenia zawierające w swym składzie komponent onomastyczny, toponimiczny i antroponimiczny. Z ich analizy wynika, że wśród terminów sportowych z komponentem onomastycznym dominują nominacje wywodzące się z tradycji śródziemnomorskiej, skandynawskiej i anglosaskiej, polskie należą do rzadkości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10910
ISBN: 978-83-61573-46-3
978-83-7654-147-1
ISSN: 1233-8672
Appears in Collections:Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19 z. 2, 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 Nowowiejski.pdf352.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.