Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10911
Title: Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski?
Other Titles: Is the creation of the Silesian language imminent?
Authors: Siuciak, Mirosława
Keywords: język regionalny
polityka językowa
Śląsk
standaryzacja
dialekt
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” i Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 19, z. 2, 2012, s. 31-44.
Abstract: Artykuł podejmuje istotną w ostatnim czasie kwestię nadawania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego. W przestrzeni publicznej zazębiają sie wokół tego problemu 3 typy dyskursu: prawny, polityczny i naukowy, a na to nakłada się jeszcze potoczny ogląd związany z silnym poczuciem tożsamości etnicznej Ślązaków lubiących zaznaczać swoją odrębność w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Pojęcie języka regionalnego jest kategorią prawną związaną z ustawodawstwem Unii Europejskiej, wprowadzoną do polskiego dyskursu legislacyjnego w związku z nadaniem takiego statusu kaszubszczyźnie. Obecnie podejmowane są na Górnym Śląsku liczne inicjatywy polityczne i społeczne, mające na celu objęcie tą kategorią prawną także etnolektu śląskiego. W związku z tym, że działania te są podejmowane głównie przez organizacje zgłaszające postulaty politycznej autonomii Śląska oraz uznania narodowości śląskiej, środowisko naukowe w większości odnosi się do tych inicjatyw z dużym dystansem. Rolę elity dążącej do opracowania standardu gramatycznego i ortograficznego tworzonego odgórnie języka śląskiego przejęły więc przede wszystkim stowarzyszenia grupujące miłośników mowy śląskiej, z niewielkim wsparciem ze strony profesjonalnych kadr naukowych. Losy projektowanego języka śląskiego zależą od wielu czynników: od tego, czy zostanie mu nadany prawny status języka regionalnego, od jakości pracy ludzi podejmujących się stworzenia standardu piśmienniczego oraz od akceptacji samych Ślązaków wobec narzuconych odgórnie rozwiązań. Kolejnym czynnikiem będzie podniesienie prestiżu śląszczyzny poprzez tworzenie korpusu języka (literatury, słowników, podręczników) oraz poszerzenie jego zasięgu funkcjonalnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10911
ISBN: 978-83-61573-46-3
978-83-7654-147-1
ISSN: 1233-8672
Appears in Collections:Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19 z. 2, 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 Siuciak.pdf798.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.