Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10919
Title: Analysis and Assessment of Conclusions in the White Book regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy
Other Titles: Analiza i ocena wniosków zawartych w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP dotyczących wyzwań i zagrożeń dla WPBiO Unii Europejskiej
Authors: Wojciechowski, Sebastian
Keywords: White Book on National Security of Poland
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
EU Common Security and Defence Policy
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
security
bezpieczeństwo
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 31-41.
Abstract: Among the many issues that were raised in the White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP), there were also those related to the functioning of a Common Security and Defence Policy (CSDP). Its importance for the security of Poland was indicated, as well as the need on the part of EU Member States to broaden collaboration in the sphere of security and defence. The key problems occurring in the context of CSDP were also emphasised and their causes indicated. The aim of the article is to present the factors responsible for the weakening of CSDP effectiveness, ones taken into account in the White Book, and subsequently to present a Framework for their analysis in the light of further scholarship.
Wśród wielu kwestii, które zostały zamieszczone w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej poruszono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Wskazano m.in. na znaczenie WPBiO dla bezpieczeństwa Polski czy konieczność rozszerzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej współpracy w sferze bezpieczeństwa i obrony. Podkreślono również kluczowe problemy występujące w obrębie WPBiO oraz zasygnalizowano niektóre ich przyczyny. Celem artykułu jest zaprezentowanie czynników osłabiających efektywność WPBiO uwzględnionych w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie ich usystematyzowanie oraz ukazanie w świetle szerszej analizy naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10919
DOI: 10.14746/ps.2014.1.4
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. WOJCIECHOWSKI.pdf87.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.