Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10921
Title: Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski
Other Titles: The Kaliningrad Oblast and Poland's Security
Authors: Sakson, Andrzej
Keywords: Obwód Kaliningradzki
Kaliningrad Oblast
bezpieczeństwo
security
Polska
Poland
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 109-121.
Abstract: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (FR) odgrywa istotną rolę dla bezpieczeństwa Polski, Litwy oraz państw regionu Morza Bałtyckiego. Ten najbardziej na zachód wysunięty obszar Rosji otoczony jest państwami UE i NATO i nie posiada bezpośredniej styczności z FR. Na obszarze obwodu zgromadzone są pokaźne siły zbrojne, w tym wyrzutnie rakiet średniego i dalekiego zasięgu, które mogą być uzbrojone w głowice atomowe. Władze w Moskwie traktują potencjał wojskowy zgromadzony w obwodzie jako element nacisku na opinię publiczną, tak by zniechęcić władze RP do budowy na terytorium Polski amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
The Kaliningrad Oblast of the Russian Federation (RF) is significant for the security of Poland, Lithuania and the Baltic countries. This westernmost region of Russia is surrounded by EU and NATO states and does not have a direct contact with the RF. Considerable military potential is concentrated in this region, including medium and long range missile launchers that may be armed with nuclear warheads. The government in Moscow treats the military potential of this region as an element of pressure to influence public opinion and discourage the Polish authorities from building the US anti-missile system in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10921
DOI: 10.14746/ps.2014.1.8
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. SAKSON.pdf89.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.