Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10928
Title: Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie
Other Titles: The Evolution of the Jihadist Threat in Europe
Authors: Wejkszner, Artur
Keywords: zagrożenie dżihadystyczne
Jihadist threat
Europa
Europe
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 225-236.
Abstract: W niniejszej publikacji skupiono się na przedstawieniu źródeł i najważniejszych przejawów radykalizmu islamskiego w Europie. Zwrócono w szczególności uwagę na historyczne i ideologiczne determinanty rozwoju tego zjawiska. Wskazano najważniejsze etapy ewolucji zagrożenia dżihadystycznego oraz aktorów mających wpływ na jego ewolucję. Uwzględniając powyższe przesłanki w artykule zawarto ponadto najważniejsze wnioski dotyczące wzrastającego poziomu powyższego zagrożenia dla wybranych państw europejskich, w okresie ostatnich kilkunastu lat wraz ze wskazaniem zmiennych wpływających na ów poziom w postaci: procesu radykalizacji społeczności muzułmańskich w Europie, zmian w taktyce i organizacji grup dżihadystycznych, sukcesu akcji rekrutacyjnych i antyterrorystycznej aktywności państw Zachodu.
The purpose of this article is to analyze the most important sources and manifestations of Islamic radicalism in Europe. In order to achieve this aim the historical and the ideological determinants of the development of this phenomenon have been presented, followed by identification of the main stages of the evolution of jihadist threats and actors affecting its evolution. In that respect main argument of this article is that the jihadist threat to the security of selected European countries has relatively increased in the last few years and is dependent of the following issues: the process of radicalization of Muslim communities in Europe, changes in tactics and organization of jihadi groups, the success of the recruitment process and anti-terrorist activity of Western countries.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10928
DOI: 10.14746/ps.2014.1.17
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. WEJKSZNER.pdf83.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.