Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10931
Title: Refugee Question as an International Global Problem
Other Titles: Uchodźstwo jako międzynarodowy problem globalny
Authors: Potyrała, Anna
Keywords: Refugee Question
Uchodźstwo
Global problem
Problem globalny
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 307-322.
Abstract: The problem of refugees is a phenomenon characteristic of contemporary international relations. It can take an individual form (as a result of individual persecutions of a racial, religious, national or political character) or the form of mass relocations, especially in the face of military conflicts or general breaching of human rights. The purpose of this paper is to present the refugee question as an international global problem that may appear in any region of the world, impacting the situation of states and societies, that is perceived as both a threat and a fundamental challenge for the entire international community.
Uchodźstwo jest fenomenem charakterystycznym dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Może przyjąć postać indywidualną (będąc efektem prześladowań o charakterze rasowym, religijnym, narodowościowym czy politycznym), ale także postać przemieszczeń masowych, powodowanych konfliktami zbrojnymi czy powszechnymi naruszeniami praw człowieka. W artykule ukazano zjawisko uchodźstwa jako międzynarodowy problem globalny, który może pojawić się w każdym rejonie świata, a postrzegany jest jako zarówno jako zagrożenie, jak i fundamentalne wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10931
DOI: 10.14746/ps.2014.1.23
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23. POTYRALA.pdf104.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.