Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11154
Title: Implementacja modułu - Gra NIM
Other Titles: Implementation of module - NIM game
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Fiorek, Piotr
Editors: Ubermanowicz, Stanisław
Wawrzyniak, Krzysztof
Keywords: Programowanie
Programming
Implementacja
Implementation
Lazarus
FreePascal
Strategia wygranej
Win Strategy
Gra NIM
NIM Game
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 366-371
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Opis sposobu wykonania gry logicznej NIM w środowisku programowania obiektowo-zdarzeniowego Lazarus & FreePascal.
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/11154
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GraNIM-366-371.pdf616.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.