Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUbermanowicz, Stanisław-
dc.contributor.editorUbermanowicz, Stanisław-
dc.contributor.editorWawrzyniak, Krzysztof-
dc.date.accessioned2014-07-16T06:31:33Z-
dc.date.available2014-07-16T06:31:33Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citation[w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 42-56pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-934691-6-1-
dc.identifier.isbn978-83-934691-8-5 (tom II)-
dc.identifier.isbn978-83-934691-9-2 (PDF)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11178-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia sposób racjonalizacji zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań infotechnicznych, charakterystykę kluczowych faz oraz taksonomię działań i efektów. Istotą metodyczną każdej jednostki dydaktycznej jest inicjowanie czterech faz (sensytywności, responsywności, problemowości, konstruktywności) i osiąganie czterech poziomów emocjonalno-świadomościowych (receivingu, respondingu, inquiringu oraz immesji).pl_PL
dc.description.abstractThe article presents a way of improving circles of interes in the form of circles of interest on info-technology, the characteristics of key phases and taxonomy of activities and effects. The methodological gist of each didactic unit lies in initiating 4 phases (sensitiveness, responsiveness, problem-solving and constructiveness) and in reaching 4 emotion-consciousness levels (receiving, responding, inquiring and immersion).pl_PL
dc.description.sponsorshipEuropejski Fundusz Społecznypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowaniapl_PL
dc.relation.ispartofseriesStrategia Wolnych i Otwartych Implementacji;-
dc.subjectKompetencjepl_PL
dc.subjectCompetencespl_PL
dc.subjectInnowacjapl_PL
dc.subjectInnovationpl_PL
dc.subjectSensytywnośćpl_PL
dc.subjectSensitivenesspl_PL
dc.subjectResponsywnośćpl_PL
dc.subjectResponsivenesspl_PL
dc.subjectTaksonomiapl_PL
dc.subjectTaxonomypl_PL
dc.subjectKreowaniepl_PL
dc.subjectCreationpl_PL
dc.subjectProgramowaniepl_PL
dc.subjectProgrammingpl_PL
dc.subjectProcespl_PL
dc.subjectProcesspl_PL
dc.subjectStrategiapl_PL
dc.subjectStrategypl_PL
dc.subjectSWOIpl_PL
dc.titleMetodyka realizacji kół zainteresowań IT i taksonomia efektówpl_PL
dc.title.alternativeTeaching methods in IT cicrles of interest, and taxonomy of effectspl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka-42-56.pdf366.57 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.