Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11206
Title: Znaki legitymacyjne - istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnych
Other Titles: Instruments of entitlement - their nature and meaning. Problem of provisions regarding the redemption of instruments of entitlement
Authors: Sobolewski, Mateusz
Keywords: znak legitymacyjny
instrument of entitlement
umorzenie akcji
redemption of shares
umorzenie znaków legitymacyjnych
redemption of instruments of entitlement
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 199-208
Abstract: Artykuł obejmuje problematykę istoty i znaczenia znaków legitymacyjnych w polskim prawie cywilnym. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na odpowiednim zastosowaniu przepisów o umorzeniu znaków legitymacyjnych, co do których stosuje się przepisy o umorzeniu akcji. Autor prezentuje poglądy doktryny, podejmuje próbę krytycznej analizy obecnych rozważań przedstawicieli prawa oraz prezentuje najważniejsze tezy z orzecznictwa.
Purpose of the article is to present the problem of instruments of entitlement and their meaning in the Polish civil law. The subject in question mainly raises the issue of the appropriate application of regulations concerning the redemption of instruments of entitlement, to which provisions regarding share redemption are applied. The author discusses the standpoint of jurisprudence, attempts to analyze current voice of doctrine representatives, as well as presents the most important arguments of the judicature.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11206
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_SOBOLEWSKI.pdf553.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.