Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11206
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSobolewski, Mateusz-
dc.date.accessioned2014-07-18T07:34:09Z-
dc.date.available2014-07-18T07:34:09Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 199-208pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11206-
dc.description.abstractArtykuł obejmuje problematykę istoty i znaczenia znaków legitymacyjnych w polskim prawie cywilnym. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na odpowiednim zastosowaniu przepisów o umorzeniu znaków legitymacyjnych, co do których stosuje się przepisy o umorzeniu akcji. Autor prezentuje poglądy doktryny, podejmuje próbę krytycznej analizy obecnych rozważań przedstawicieli prawa oraz prezentuje najważniejsze tezy z orzecznictwa.pl_PL
dc.description.abstractPurpose of the article is to present the problem of instruments of entitlement and their meaning in the Polish civil law. The subject in question mainly raises the issue of the appropriate application of regulations concerning the redemption of instruments of entitlement, to which provisions regarding share redemption are applied. The author discusses the standpoint of jurisprudence, attempts to analyze current voice of doctrine representatives, as well as presents the most important arguments of the judicature.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectznak legitymacyjnypl_PL
dc.subjectinstrument of entitlementpl_PL
dc.subjectumorzenie akcjipl_PL
dc.subjectredemption of sharespl_PL
dc.subjectumorzenie znaków legitymacyjnychpl_PL
dc.subjectredemption of instruments of entitlementpl_PL
dc.titleZnaki legitymacyjne - istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeInstruments of entitlement - their nature and meaning. Problem of provisions regarding the redemption of instruments of entitlementpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_SOBOLEWSKI.pdf553.91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.