Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11254
Title: Miasto jako perpetuum mobile. Berlin. Symfonia wielkiego miasta (1927) Waltra Ruttmanna
Other Titles: The City in Perpetual Motion. Berlin: Symphony of a Metropolis (1927) by Walter Ruttman
Authors: Hendrykowska, Małgorzata
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: Walter Ruttmann
Berlin: Symphony of a Metropolis
documentary film
avant-garde
urban organism
editing
rhythm
Dynamics
creation of movement
point of view of the camera
uniformity
unification
reception
film dokumentalny
awangarda
organizm miejski
montaż
rytm
dynamika
kreacja ruchu
punkt widzenia kawery
standaryzacja
unifikacja
recepcja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, 2013, vol. XII s. 65-76
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: The atmosphere of a big city, as well as registering the motion of the city as a symbol of modern industrial civilization, fascinated the first directors of photography at the turn of the 20th century. Some years later, the subject of the metropolis was developed by avant-garde artists. Among early cinematic images of the city, the foremost place is held by Walter Ruttmann’s 1927 film Berlin: Symphony of a Metropolis. It was the first multifaceted and comprehensive documentary picture of the city. The city is shown without any anecdote or story, without an individual hero, distinct from theatre or literature. Ruttmann shows the diversity, complexity and co-dependence of the urban organism, which becomes something of a machine in perpetual motion. Ruttmann’s film unveils the uniformity of big-city life, the unification of the imagination, expectations, needs and dreams. The world of “Berlin” is created mainly by editing. Motion – the result of artistic endeavours, together with the rhythmic order of the images, determine the artistic vision of the film as a whole. Ruttmann’s rhythmic interpretation aims at breaking the boundaries between art and non-artistic reality.
Wielkomiejska atmosfera, rejestracja pełnego ruchu miasta – symbolu nowoczesnej cywilizacji przemysłowej fascynowała już pierwszych operatorów filmowych na przełomie XIX i XX wieku. Po latach, wielkomiejskie tematy rozwinęli twórcy z kręgu szeroko rozumianej awangardy. Wśród filmowych obrazów miasta szczególne miejsce zajmuje, zrealizowany w 1927 roku, film Waltera Ruttmanna Berlin, die Sinfonie der Grosstadt. To pierwszy tak wielostronny, wieloaspektowy filmowy obraz miasta o charakterze dokumentalnym. Miasto pokazane zostaje bez anegdoty, bez historii, bez jednostkowego bohatera, odcinając się od teatru i literatury. Ruttmann pokazuje różnorodność, wielopiętrowość i współzależność organizmu miejskiego, który staje się swoistą samonapędzającą się maszyną, rodzajem perpetuum mobile. Film Ruttmanna odsłania standaryzację wielkomiejskiego życia, unifikację wyobraźni, oczekiwań, potrzeb i marzeń. Świat „Berlina” w filmie Ruttmanna kreowany jest głównie przez montaż. Ruch kreowany jako rezultat zabiegów artystycznych, uporządkowanie rytmiczne obrazu decydują o wizji artystycznej całości. Filmowa interpretacja Ruttmanna zmierza do przełamania granic oddzielających sztukę od rzeczywistości pozaartystycznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11254
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Małgorzata Hendrykowska - Miasto jako perpetuum mobile. Berlin. Symfonia wielkiego miasta (1927) Waltera Ruttmanna.pdf330.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.