Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11264
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmoleń, Małgorzata-
dc.contributor.editorHendrykowska, Małgorzata-
dc.contributor.editorŚliwińska, Anna-
dc.date.accessioned2014-07-24T06:00:59Z-
dc.date.available2014-07-24T06:00:59Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationImages, nr 21-22, vol. XII, 2013, s.193-205pl_PL
dc.identifier.issn1731-450x-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11264-
dc.description.abstractThe author of the article discusses in detail documentary films which provide images of Poland’s capital, its permanent residents and newcomers, called “provincial jars”. She compares prevalent imaginations about Warsaw with the realities of daily life in the capital. The analysis begins with examples from the “black series” of the Polish documentary. In the 1950s, directors like Hoffman, Skórzewski, Karabasz and Ślesicki initiated the trend of recording the “dark side of the city”, though most films from the times of the People’s Republic of Poland showed Warsaw as a wonderful, modern metropolis. In the 1990s, Warsaw became the symbolic center of a newly developing capitalism. Most of the phenomena associated with this socio-economic transformation can be seen on the streets in this city. Back then, directors like Titkow, Pałka, Sapija and Kędzierski aimed their cameras at central points in the city (the Palace of Culture and Science and the Stadium of the 10th Anniversary), asking residents of the capital, newcomers from the East, and those from the Polish provinces about their situation, views, plans for the future and opinions on Warsaw. The documentary film Warszawa do wzięcia, directed by Julia Ruszkiewcz and Karolina Bielawska, might be considered a perfect summary of the changes in the image of the Polish capital. In this picture, Warsaw is shown through the eyes of three young girls from a State Agricultural Farm somewhere in the Polish provinces, for whom a trip and work in the capital offered a chance for a change in their fate, but ended in failure.pl_PL
dc.description.abstractAutorka artykułu omawia szczegółowo filmy dokumentalne, które są wizerunkami stolicy Polski, jej mieszkańców i przyjezdnych nazywanych „prowincjonalnymi słoikami”. Autorka porównuje powszechne wyobrażenia o Warszawie z realiami codziennego życia w stolicy kraju. Analiza rozpoczyna się od przykładów z „czarnej serii” polskiego dokumentu. W latach 50. reżyserzy tacy jak: Hoffman, Skórzewski, Karabasz i Ślesicki, zapoczątkowali trend rejestrowania „ciemnych stron wielkiego miasta”, ale większość filmów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pokazywała Warszawę jako wspaniałą, nowoczesną metropolię. W latach 90. Warszawa stała się symbolicznym centrum rozwijającego się kapitalizmu. Większość zjawisk związanych z transformacją społeczno-gospodarczą można było zaobserwować właśnie na ulicach tego miasta. Wtedy reżyserzy tacy jak: Titkow, Pałka, Sapija czy Kędzierski, skierowali swoje kamery na centralne punkty miasta (Pałac Kultury i Nauki i Stadion Dziesięciolecia), pytając mieszkańców stolicy, przybyszów zza wschodniej granicy i z polskiej prowincji, o ich sytuację, poglądy, plany na przyszłość i opinie o Warszawie. Film dokumentalny Warszawa do wzięcia w reżyserii Julii Ruszkiewcz i Karoliny Bielawskiej, może być uznany za doskonale podsumowanie przemian wizerunku Warszawy. W tym filmie pokazano Warszawę oczami trzech młodych dziewcząt z popegeerowskich wsi, dla których wyjazd i praca w stolicy miały być szansą na poprawę losu, lecz zakończyły się porażką.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesCinema and City Life;21-
dc.subjectWarsawpl_PL
dc.subjectdocumentary filmpl_PL
dc.subjectimage of the citypl_PL
dc.subjectcapitalpl_PL
dc.subjectprovincepl_PL
dc.subject“black series”pl_PL
dc.subjectPaweł Kędzierskipl_PL
dc.subjectUliczka wolnośćpl_PL
dc.subjectTadeusz Pałkapl_PL
dc.subjectW cieniu Pałacupl_PL
dc.subjectAndrzej Titkowpl_PL
dc.subjectTrwogapl_PL
dc.subjectAndrzej Sapijapl_PL
dc.subjectStadion czyli Jarmark Europapl_PL
dc.subjectJerzy Kalinapl_PL
dc.subjectPole karnepl_PL
dc.subjectKarolina Bielawskapl_PL
dc.subjectJulia Ruszkiewiczpl_PL
dc.subjectWarszawa do wzięciapl_PL
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectfilm dokumentalnypl_PL
dc.subjectwizerunek miastapl_PL
dc.subjectstolicapl_PL
dc.subjectprowincjapl_PL
dc.subjectczarna seriapl_PL
dc.titlePod warszawskim adresem: wyobrażenia i realia. Dokumentalne opowieści o stolicy, jej mieszkańcach i prowincjonalnych „słoikach”pl_PL
dc.title.alternativeAt Warsaw: imaginations and reality. Documentary stories about the capital, its residents and newcomers called “provincial jars”pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Małgorzata Smoleń - Pod warszawskim adresem. Wyobrażenia i realia. Dokumentalne opowieści o stolicy, jej mieszkańcach i prowincjonalnych słoikach.pdf370.91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.