Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11278
Title: Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne
Other Titles: Traditional Tutoring and Peer Tutoring: Ethical Aspects
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Appelt, Karolina
Keywords: ethical aspects
ethics and efficiency of tutoring
peer tutoring
risk factors in tutoring relationships
traditional tutoring
tutoring nauczycielski
etyczne aspekty tutoringu
Issue Date: 28-Jul-2014
Abstract: The authors of the article indicate a variety of ethical issues concerning the functions of tutoring in education, both the traditional as well as peer tutoring.They claim that, the basic condition for ethical, and yet effective, tutoring relationships lie in the accordance to the concept of self-determination by Deci and Ryan – meeting the basic and universal needs by both partners of this interaction, namely the needs of relatedness and security, autonomy as well as competence. Becoming aware of, and taking into account these aspects may contribute to more effective and more ethical usage of tutoring in educational practice. The authors encourage detecting risk areas and factors in tutoring relationships (e.g. the risk of manipulating one’s partner) in order to minimize their impact on the relationship between a tutor and a tutee, which seems beneficial to the development of both parts of tutorial interaction.
W artykule autorki wskazują na różnorodne aspekty etyczne stosowania w edukacji metody tutoringu zarówno nauczycielskiego, jak i rówieśniczego. Podstawowym wg nich warunkiem etycznej, a zarazem efektywnej relacji tutorskiej jest – zgodnie z koncepcją samostanowienia Ryana i Deci’ego – zaspokojenie podstawowych,uniwersalnych potrzeb wszystkich partnerów interakcji: potrzeby więzi i bezpieczeństwa, potrzeby autonomii i potrzeby kompetencji. świadomienie sobie i uwzględnienie w działaniu tych aspektów przyczynić się może do bardziej efektywnego i etycznego korzystania z tutoringu w praktyce edukacyjnej. Autorki zachęcają do zwrócenia uwagi na obszary i czynniki ryzyka w relacji tutorskiej, m.in. ryzyko manipulacji partnerem, aby minimalizować ich wpływ na korzystną dla rozwoju obu stron relację między tutorem a jego uczniem/podopiecznym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11278
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013 FORUM OŚWIATOWE AB i KA Tutoring.pdf149.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.