Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11309
Title: Ambiwalencja Melancholii
Other Titles: Ambiguity of Melancholy
Authors: Proszak, Monika
Żymełka, Anna
Editors: Hendrykowska, Małgorzata
Śliwińska, Anna
Keywords: Lars von Trier
Melancholia
Nietzsche
ambiguity
amor fati
metamorphoses of the spirit
ambiwalencja
wieloznaczność
przemiana ducha
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi
Citation: Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 351-354
Series/Report no.: Cinema and City Life;21
Abstract: In this essay, we attempt to convey Lars von Trier’s Melancholia in the light of Friedrich Nietzsche’s philosophy, i.e., the three metamorphoses of the spirit, contained in Thus Spoke Zarathustra. Three levels of existence (the camel, lion and child) are ascribed to the main character, Justine, whose evolution can be seen during the film. In the face of the film’s intended ambiguity, we suggest treating our essay as a voice in the discussions about Trier’s movie, which has provoked plenty of different interpretations.
Esej Ambiwalencja Melancholii jest próbą interpretacji filmu Melancholia Larsa von Triera przez pryzmat trzech przemian ducha opisanych w Tako rzeczy Zaratustra Fryderyka Nietzschego. Trzy stopnie egzystencji (wielbłąd, lew i dziecko) zostały tu przypisane głównej bohaterce, Justine, której ewolucję w postawie względem życia można obserwować w filmie. Esej proponujemy uznać za jeden z wielu głosów w dyskusji nad dziełem von Triera, którego wieloznaczność jest świadomie założona i prowokuje do rozmaitych interpretacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11309
ISSN: 1731-450x
Appears in Collections:Images, nr 21-22, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika Proszak, Anna Żymełka - Ambiwalencja Melancholii.pdf77.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.