Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/11375
Title: Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko kulturowe
Authors: Penkala-Gawęcka, Danuta
Keywords: antropologia medyczna
medycyna
choroba
Issue Date: 1994
Citation: Medycyna Nowożytna t. 1, z. 2, 1994, s. 5-16
Abstract: Artykuł omawia antropologiczne podejście do choroby, traktowanej jako konstrukt kulturowy. Przedstawia koncepcje antropologii medycznej akcentujące zrelatywizowanie kulturowe pojęć zdrowia i choroby, w tym zwłaszcza ujęcia orientacji interpretatywnej (konstruktywistycznej). Ukazuje również perspektywę tzw. krytycznej antropologii medycznej oraz możliwości praktycznego wykorzystania perspektywy antropologicznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11375
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antropologiczne spojrzenie na chorobę.pdf9.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.