Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11440
Title: Analityka biopolityki
Authors: Lemke, Thomas
Keywords: rasizm
narodowy socjalizm
biopolityka
analiza biopolityki
organistyczne teorie państwa
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 2, s. 11-25
Abstract: Tekst jest szczegółową analizą genealogii pojęcia biopolityki od jej wczesnego stosowania przez teoretyków rasy i państwa-organizmu, przez koncepcje ekologiczne oraz technocentryczne po myśl Michela Foucaulta oraz współczesne projekty odwołujące się do prac francuskiego &lozofa. Autor nie skupia się jedynie na zarysowaniu historycznego kontekstu sięgania po termin „biopolityka”, lecz interesuje go również, w jaki sposób omawiane przez niego teorie ujmują relację między życiem i polityką, prawdą naukową a normą itd. W ostatnim rozdziale nakreślone zostają także kontury analityki biopolityki oraz ukazane znaczenie omawianego pojęcia dla współczesnych problemów z zakresu socjologii i &lozo&i polityki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11440
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.lemke.pdf241.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.